Kaynaklar

Çevre ve Çevre Tarihi ile İlgili Türkçe Eserler:

Attenborough, David. Yaşadığımız Dünya (çev. N. Ebcioğlu) (İstanbul: İnkılap Yayınevi, 1985).

Brown, Lester R. Christopher Flavin, Sandra Postel (editörler), Gezegenimizi Kurtarmak: Küresel Ekonominin Çevresel Olarak Sürdürülebilirliği (çev. Sinem Gül) (Ankara: TÜBİTAK ve TEMA Vakfı, 1997).

Brown, Lester R. Yirmi Dokuzuncu Gün: Dünya Kaynakları Karşısında İnsan İhtiyaçları (çev. K. Tosun) (İstanbul: Arpaz Matbaacılık, 1979).

Brundtland, G. H. ve diğerleri, Ortak Geleceğimiz (çev. Belkıs Çorakçı) (Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1987).

Callenbach, Ernest. Ekotopya (çev. Osman Akınhay) (İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010).

Çepel, Necmeddin. Genel Ekoloji (İstanbul: İ. Ü. Orman Fakültesi Yayınları, 1983).

_______. Doğa-Çevre-Ekoloji ve İnsanlığın Ekolojik Sorunları (İstanbul: Altın Kitapları, 1992).

Demirer, Mehmet Akif. Ekopolitika: İnceleme (İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1992).

Ekinci, Oktay. “Çevremiz” de Demokrasi Bekliyor (İstanbul: E Yayınları, 1991).

_______. İnsan Hakları ve Çevre (İstanbul: Anahtar Kitaplar, 1991).

Gökdayı, İsmail. Çevrenin Geleceği: Yaklaşımlar ve Politikalar (Ankara: Türkiye Çevre Vakfı, 1997).

Gürseler, Güneş. Dikkat Dünya Tektir (Ankara: Ümit, 1992).

Keleş, Ruşen. Çevrebilim (Ankara: İmge, 1993).

Kışlalıoğlu, Mine ve Fikret Berkes. Çevre ve Ekoloji: Çevre Sorunları (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1989).

_______. Biyolojik Çeşitlilik (Ankara: Türkiye Çevre Vakfı, 1992).

_______. Ekoloji ve Çevre Bilimleri (İstanbul: Remzi, 1994).

Porritt, Jonathan. Yeşil Politika (çev. Alev Türker) (İstanbul: Ayrıntı, 1989).

Somersan, Semra. Türkiye’de Çevre ve Siyaset (İstanbul: Metis, 1993).

Tanyeri, İbrahim ve Sunday Üner. Nüfus ve Ekonomi (Ankara: Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1987).

Yavuz, Fehmi  ve Ruşen Keleş, Çevre Sorunları (Ankara: AÜSBF Yayınları, 1983).